Grzegorz Sroga

Październik 4, 2016

Live Time Value LTV lub Customer Livetime Value CLV

Wartość klienta w czasie – Live Time Value LTV lub Customer Livetime Value CLV Tak jak osoby zarządzające produktami określają cykl życia produktu, tak osoby zarządzające programami lojalnościowymi […]
Wrzesień 6, 2016

Analiza programów lojalnościowych

Zapraszam do obejrzenia krótkiej prezentacji dotyczącej Analizy programów lojalnościowych.
Sierpień 30, 2016

Segmentacja klientów i migracje między segmentami

Procedura segmentacji Tworzenie segmentów powinno być dobrze przemyślane, gdyż w praktyce wiążemy się z nim na lata. Wynika to z późniejszych tworzonych analiz skuteczności pracy firmy […]
Sierpień 18, 2016

Wskaźnik RFM a segmentacja Klientów

Parametry RFM Czas od ostatniego zakupu „Recency”– to okres określony najczęściej w dniach jaki upłynął od ostatniego zakupu. To parametr ściśle powiązany z aktywnością, frekwencją i lojalnością […]
Sierpień 11, 2016

Lojalność a etyka biznesu

W lojalności człowieka mamy do czynienia z wartościami osobowymi oraz etycznymi. Wartości osobowe muszą  być związane z podmiotowością człowieka, jeśli jest ona zachwiana to nie ma […]
Sierpień 9, 2016

Segmentacja klientów wg wskaźnika RFM cz.I.

Segment przez językoznawców jest jednostką, którą można wydzielić analizując dowolny ciąg mowy ludzkiej. Niektórzy językoznawcy uważają, że segmenty nie mają rzeczywistości psychologicznej, będąc jedynie ludzkim wytworem wynikającym z faktu […]
Czerwiec 28, 2016

Lojalność, co to takiego?

Lojalizm, lojalność; (hist.) wiernopoddaństwo względem rządów zaborczych. Lojalny, prawomyślny; wierny prawowitemu rządowi, monarsze; wierny  i oddany jakiejś instytucji, sobie (prywatnej); uczciwy, prawy, rzetelny w stosunkach z […]
Czerwiec 23, 2016

Ślepa lojalność

W lojalności człowieka mamy do czynienia z wartościami osobowymi oraz etycznymi. Wartości osobowe muszą  być związane z podmiotowością człowieka, jeśli jest ona zachwiana to nie ma […]
Czerwiec 22, 2016

Marketing przyszłości

Aktualnie modne jest zastanawianie się w jakim kierunku będzie rozwijał się marketing. Marketing przyszłości generalne nakreśla i wyznacza pewien zespół trendów, zjawisk i czynników charakteryzujących spodziewane […]
Czerwiec 16, 2016

Rozwój lojalności

Kiedy pracujesz w dobrze zorganizowanej firmie w dziale marketingu i gorąco pragniesz utrzymać lojalność swoich klientów to cały zespół potajemnie działa tak, by Ci się to […]