Lojalność a etyka biznesu

Segmentacja klientów wg wskaźnika RFM cz.I.
Sierpień 9, 2016
Wskaźnik RFM a segmentacja Klientów
Sierpień 18, 2016

Lojalność a etyka biznesu

W lojalności człowieka mamy do czynienia z wartościami osobowymi oraz etycznymi.

Wartości osobowe muszą  być związane z podmiotowością człowieka, jeśli jest ona zachwiana to nie ma tam wartości. Pojawić się może w takim przypadku tzw. ślepa lojalność. Tutaj nasuwa mi się przykłady kibiców, którzy są lojalni do klubu niezależnie od tego jakie drużyna odnosi sukcesy. Innym przykładem ślepej lojalności może być tzw.: nałogowa lojalność wynikająca z przyzwyczajenia lub wręcz uzależnienia od danych produktów np.: używek. Niezależnie od mojej świadomości szkodliwości danego produktu mogę być uzależniony od picia porannej kawy, palenia papierosów, picia alkoholu itp. Przy tym mogę oczywiście być lojalny w stosunku do danej marki, smaku itp.  Kiedy lojalność jest nałogiem, chorobliwym fanatyzmem najczęściej jest szkodliwa nie tylko dla nas samych, ale i otaczającego nas społeczeństwa, jak i niejednokrotnie dla samego elementu wyzwalającego owe zniewolenie. Nikt nie reklamuje wódki przez najlepszych klientów jakimi są alkoholicy. U podstaw zatem lojalności człowieka powinny leżeć wartości etyczne, za fundamentalną zaś R. Ingarden uznaje sprawiedliwość[i]. Trzeba brać pod uwagę wobec kogo i czego jest się lojalnym i czy w ramach tej działalności nie popełnia się czynów moralnie nagannych. Lojalność wydaje się być cnotą, może jednak być szkodliwa. Można tu podać przykład lojalności członków  skrajnej grupy politycznej w której to aktywista tłumaczy swoje naganne postępowanie względem innych grup społecznych. Lojalność musi być oparta na tym co jest godne uwagi. Nie można np. mówić o lojalności w stosunku do kochanki. Lojalność nie może sprzeciwiać się zasadom moralności”.

J.Rayce proponuje takie definicje lojalności „Gotowość poświęcenia się sprawie”[ii], lojalność wg niego to posiadanie takiej sprawy, która  tylko się liczy, bez względu na aspekty moralne. Trzeba tu zwrócić uwagę również na to, że zło można uczynić zarówno poprzez zachowanie pasywne jak i aktywne. Lojalność wobec firmy nie usprawiedliwia przemilczenia kwestii, które mogą doprowadzać do uszczerbku na zdrowie i czy nawet śmierci innych osób. Za przykład może tu posłużyć sytuacja w której pracownik firmy samochodowej ujawnia publicznie fakt, że produkowane przez tą firmę, auta nie spełniają wymogów bezpieczeństwa. Narusza on zasadę lojalności względem pracodawcy, ale dzięki temu zapobiega sytuacji w której mogło by dojść do tragedii. Z punktu widzenia moralności jest to postawa godna pochwały. Pracodawca zaś może takiej osobie zarzucić zdradę, brak lojalności. Inny przykład to lojalność bezkrytyczna która opiera się  jedynie na obronie własnego stanowiska gdzie np. dział PR oznajmia, że ich firma produkuje najlepsze produkty, ma najwyższej klasy usługi, a w rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie.

Grzegorz Sroga

 

[i] R. Ingarden, „Książeczka o człowieku”

[ii] A. Oldenquist,  Loyalties, The Journal of pholosophy, vol. LXXIX nr. 4, april 1982